Definitioner för flygresenären

Definitioner för flygresenären - vad betyder alla definitioner & förkortningar?

Här nedan kan du hitta förkortningar och ordförklaringar som du kan behöva veta om EuroBonus och när du bokar bonusresor, eller allmänna förklaringar som är bra inför resan!

definitioner / förkortningar

Förklaring

*A

Star Alliance

Allians

Inom flygindustrin innebär en allians att ett antal olika flygbolag gått samman för ett utökat samarbete. Det innebär för dig som resenär synkroniserade tidtabeller och linjenät, gemensamma hubbar (huvudnav för vidare förbindelser) samt bonusprogram och förmåner.

Award

Award biljett innebär att flygbiljetten är bokad som bonusbiljett – en resa som betalats med fast poängpris (eller miles). Awardresor inom EuroBonus är flygbiljetter med ett fast poängpris mellan två olika poängzoner för dina EuroBonus-poäng. Förutom en poängkostnad tillkommer också flygskatter.

Boardingnummer

Det nummer som varje passagerare på en flygning tilldelas i samband med incheckningen. Boardingnumret kan man finna på boardingkortet och står då som BN följt av en siffra. Boardingnumret tilldelas som löpnummer, den första passageraren som checkar in på en flygning får följaktligen boardingnummer 1.

Bokningsklass

En bokstav som indikerar vilken typ av biljett en passagerare reser på. Bokningsklassen påverkar också hur många poäng en passagerare tjänar i ett bonusprogram. Vanliga bokningsklasser för första klass är F och A. Vanliga bokningsklasser för business class är C, D, J och Z. Vanliga bokningsklasser för economy class är Y, B, S, M, Q, V, W och K.

Bokningsreferens / PNR

En bokningsreferens, även kallad PNR eller Record Locator, är flygbolagets interna identifierare för din flygbokning inom deras datorsystem. Det genereras av flygbolagets datorsystem, inte av resebyrån eller GDS. Istället för termen ”bokningsreferens” hör man ofta PNR, vilket är en (passagerarnamns) post i databasen för reservationssystemet (CRS) som innehåller en passagerares resväg. Om dina flyg involverar olika flygbolag finns det ofta separata PNR-nummer för varje flygbolag för användning inom deras respektive system, men du kan bara få biljettbolagets PNR. Att knyta ihop olika bokningsreferenser (PNR) till samma bokning går inte. Är det två olika PNR är de att betrakta just som detta och det finns inga garantier att de tolkas som en bokning.

Bonuspoäng

De poäng en passagerare kan tjäna vid medlemskap i ett bonusprogram. Poäng kan tjänas genom att handla med kreditkortet och genom flygningar. Hur många poäng man tjänar beror på kabinklass och hur mycket man betalt för sin biljett (bokningsklass). Många flygbolag ger ytterligare bonuspoäng till passagerare med silverkort eller guldkort.

BP

Boarding Pass

Business class

Kabinklass. Business class erbjuder bättre mat och dryck, utökad komfort, mer uppmärksam och mer flexibel service. På marken har Business class passagerare tillgång till separata incheckningsdiskar, separat säkerhetskontroll (på vissa flygplatser) samt tillgång till lounge. Ofta erbjuds även separat ombordstigning. Bokstäverna C och J är vanlig förkortning för Business Class som definition på bokningsklass.

CI

Check-in

Codeshare

Codeshare är när man bokar en flygning som genererar ett flightnummer från ett bolag (marketing eller selling carrier) men flighten utförs sedan av ett annat bolag (operating carrier). Det innebär att det inte är samma bokningsklass eller poängintjäning mellan bolagen. Varje flygbolag publicerar och marknadsför flygningen under sin egen flygbolagsbeteckning och flygnummer. 

EBB / EBS / EBG / EBD

EuroBonus member Basic, Silver, Gold, Diamond

Economy clas

Economy class, även kallad ekonomiklass eller turistklass. Servicen är mindre och på vissa flygbolag måste passagerare betala för mat och dryck ombord medan andra fortfarande håller en högre servicenivå och inkluderar detta i biljettpriset. Vanlig förkortning för ekonomiklass/economy class är bokstaven M. Vissa flygbolag använder istället bokstaven Y för att indikera ekonomiklass. Flygbolag som erbjuder två typer av ekonomiklass brukar använda M för vanlig ekonomiklass och Y för premium economy class.

E-ticket

Elektronisk biljett. Elektroniska biljetter används numera av de flesta flygbolag och laddas på ett bonuskort eller kreditkort. Ibland fungerar enbart en bokningsreferens som identifikation för biljetten.

EuroBonus Extrapoäng

Poäng som inte är statusgrundande, dvs poäng som kan användas till köp av produkter och tjänster (exempelvis bonusresor och hotellnätter). Dessa poäng går inte att använda för uppgradering till en högre statusnivå i ett bonusprogram.

Fare basis

Det formella namnet på en flygbiljett som används i bokningssystemen. Exempel på fare basis kan vara MRW57 Det första bokstaven i fare basis är tillika biljettens bokningsklass, i detta exempel innebär det bokningsklass M.

Fast track

En förmån vid säkerhetskontrollen eller passkontrollen på flygplatsen som erbjuds till passagerare i First class, Business class eller med guldkort. Fast track finns huvudsakligen på större flygplatser där köerna kan vara långa och det är upp till flygbolagen i samarbete med flygplatsen att bestämma om fast track ska finnas och i så fall för vilka passagerare.

FFP

Frequent Flyer Program (flygbolagets bonusprogram)

First class

Den högsta kabinklassen som används inom flygindustrin erbjuder den bästa servicen och komforten och servicen. Vanlig förkortning för första klass är bokstav F. USA, Kina och Japan är länder där First class används som benämning för premiumprodukten på inrikesflygningar. First class i dessa länder motsvarar vad som i Europa kallas Business class och ska inte förväxlas med internationell First class.

Flygnummer

Unikt nummer som tilldelas varje flygning. Varje flygnummer inleds med flygbolagets prefix, tillika IATA-kod. Prefixet består normalt av två bokstäver (siffror kan även förekomma och i vissa fall tre bokstäver) följt av ett antal siffror. En flygning har bara ett officiellt flygnummer men kan ha flera codeshare flygnummer om andra flygbolag säljer biljetter för samma flygning. Exempelvis är dessa flygnummer för samma flygning, men från olika flygbolag SAS (SK 673) och Lufthansa (LH6203).

Hub (Huvudnav)

Ett flygnav eller flygtrafiknav (även hubb, efter engelska hub, ’nav’) är en flygplats eller ort där många passagerare byter flygplan. Hubb /Huvudnav/ hemmabas), betyder alltså den eller de flygplatser där ett flygbolag har sin bas dit man flyger passagerare för att kunna transportera dessa vidare till andra destinationer med samma flygbolag. ARN är tex en hubb for SAS men övriga flygplatser i Sverige är det inte.

HUACA

Hang Up And Call Again”. Detta har bliv it en vanlig fras i samband med SAS kundtjänst & hoppet att kunna boka något vettigt för sin voucher har varit rysk roulette beroende på vilken agent man pratat med.

IATA

Förkortning för International Air Transport Association. Organisationen representerar 240 flygbolag som tillsammans ansvarar för 84% av all internationell flygtrafik. I stort sätt alla större flygbolag är medlemmar i IATA. IATA sätter bland annat upp regler och riktlinjer som alla medlemsflygbolagen förväntas följa. IATA har byggt upp ett system med koder som används runt om i världen för att enkelt identifiera flygbolag och flygplatser. För flygbolag används normalt två bokstäver, som BA för British Airways. För flygplatser används normalt tre bokstäver, som ARN för Stockholm Arlanda.

IDB

Förkortning för Involuntary Denied Boarding. Det innebär att en passagerare ofrivilligt måste att avstå från att flyga, exempelvis om ett flyg är överbokat och alla bokade passagerare inte kan komma med. Om förseningen till destinationen överstiger en viss tid till följd av IDB har man rätt till kompensation från flygbolaget.

Interline

Interline innebär möjligheten att kunna checka in och skicka bagaget hela vägen till slutdestinationen vid byte mellan två eller flera skilda flygbolag. I vissa fall används begreppet interlining när man kan checka in bagage hela vägen till slutdestinationen trots att man reser på två separata biljetter. För att interlining ska vara möjligt måste det finnas ett interlineavtal (interline agreement) mellan de två flygbolag man byter mellan. De flesta större flygbolagen har interlineavtal med varandra vilket även gäller konkurrerande flygbolag och flygbolag från olika allianser. Vid byte mellan två separata biljetter har ett flygbolag inte skyldighet att checka in bagaget hela vägen, även om interlineavtal finns, men gör det ibland för att ge god service. Biljettkörning av sådana flygningar kan använda en elektronisk biljett (e-biljett) och kallas också interline electronic ticketing (IET). Alliance-flygbolag har nästan alltid interlineavtal med varandra. Om det inte finns något biljettöverenskommelse om linjen måste separata biljetter utfärdas och passageraren måste hämta sina väskor och ta dem till det anslutande flygbolaget för ny incheckning. 

Kvalificeringsperiod

Den begränsade tid man har för att tjäna tillräckligt med poäng eller segment för att nå eller behålla en viss statusnivå.

Landing card

Det passagerarkort som ifylls före landning och uppvisas vid passkontrollen. Vanligt förekommande i många länder utanför Europa.

Leg / segment

Vanligt begrepp som betyder en enskild flygning, dvs en start och en landning.

Lounge

En avgränsad yta på flygplatsen där passagerare kan vänta på sina flyg. För att få tillträde till en lounge krävs att man reser i Business Class eller First class, alternativt att man har ett guldkort med flygbolaget eller alliansen man reser med. Vissa lounger ger även tillträde till innehavare av vissa kreditkort, i utbyte mot bonuspoäng eller mot kontant betalning, antingen vid entrén eller i förväg. De flesta erbjuder någon form av mat och dryck, sköna fåtöljer, arbetsplatser med internetuppkoppling.

Married segment

Termen används av flygbolag för att se inventering av två eller flera segment av ett ursprung och en destination som ett i stället för enskilda ben. Till exempel kan Miami (MIA) till Los Angeles (LAX) vara ett direktflyg (non-stop), eller så kan man t.ex. ansluta i Houston (IAH). Per definition kräver “Married segment” att de behandlas som en enhet. Ibland går det inte att boka en bonusresa (award) trots att man ser tillgängligheten, då kan det vara så att det inte är möjligt att flighterna separat går att koppla ihop hos flygbolaget, det har med married segment att göra. Bara för att det finns bonusplatser A-B och B-C betyder det inte alltid att du kan kombinera A-B-C i en bokning. Endast vissa kombinationer av sträckor är tillåtna. Det är tyvärr ganska vanligt hos Lufthansa-gruppen och Turkish airlines. Ibland går det att att bryta upp dessa genom att först boka resan online, exempelvis till VIE, och sen ringa in och be om en ändring.

Marketing carrier

Ett flygbolag som säljer biljetter till och marknadsför en flygning även om de inte själva utför flygningen. Med de omfattande samarbeten som finns i flygindustrin kan det finnas många flygbolag som säljer biljetter för en viss flygning genom ”codeshare”. Normalt har de egna flygnummer för flygningen trots att flygningen utförs av ett annat flygbolag. Det flygbolag som verkligen utför flygningen kallas ”operating carrier” och det är alltid dennes regler och servicekoncept som gäller när man ska resa, oavsett vem som sålt biljetten. Vill man tjäna bonuspoäng på en flygning är gäller reglerna för poängintjäning genom för ”operating carrier”.

Mileage run

En resa som genomförs, med enda syftet att tjäna så många poäng som möjligt. En mileage run biljett bör ge mesta möjliga antal poäng i förhållande till biljettkostnaden. En mileage run görs oftast för att i slutet av en kvalificeringsperiod få ihop resterande poäng för att uppnå en högre statusnivå.

Miles

Kan antingen syfta på poäng i ett bonusprogram eller ett geografiskt avstånd. Miles används ofta som mått för att beräkna avståndet mellan två flygplatser, en siffra som i många bonusprogram används för att beräkna antal poäng som ges för en flyglinje.

Narrowbody

Flyg intra-europa (mindre flygplan & inga stora säten i Business class)

Turkish brukar köra narrowbody mellan Istanbul och Skandinavien samt till Zanzibar.

Non-Schengen

Syftar på de länder som står utanför det europeiska Schengen-samarbetet. På europeiska flygplatser finns normalt ett non-Schengen område som används för flygningar till och från destinationer utanför Schengen. För att passera gränsen mellan Schengen och non-Schengen området behöver man passera gränskontroll och uppvisa giltigt pass.

OLCI

Online check-in, incheckning via internet.

Operating carrier

Det flygbolag som utför flygningen. Flera flygbolag kan dock sälja biljetter till en viss flygning genom ”codeshare” och kallas då ”marketing carriers”.

Operational upgrade

När passagerare uppgraderas till en högre kabinklass på grund av operationella behov hos flygbolaget, exempelvis överbokning eller byte av flygplanstyp. Förkortas ibland op-up.

Passenger Service System (PSS)

PSS består vanligtvis av Central Reservation System (CRS), som är flygbolagets inventeringssystem och ett avgångskontrollsystem (DCS). Inventeringssystemets (CRS) huvudfunktion är att definiera hur många platser som är tillgängliga på en viss flygning genom att öppna eller stänga en enskild bokningsklass i enlighet med utfärdade biljetter och regler som fastställs av flygbolaget. Avgångskontrollsystemet (DCS) är ansluten till bokningssystemet och gör det möjligt att kontrollera vem som har en giltig reservation på ett flyg.

PNR

Förkortning för Passenger Name Record. Den huvudbokning som innehåller all information om passageraren och dennes resa. En biljettad PNR innebär att segmenten i den PNR faktiskt betalades för och därmed kommer en sådan specifik inventering inte att göras tillgänglig för andra om den inte ändras eller annulleras. Om du behöver ditt PNR, fråga kundtjänst. Annars kan du lägga till resan i ’Check My Trip’ så borde du vanligtvis få  ditt PNR per segment.

Premium economy

En förbättrad ekonomiklass för passagerare som reser på fullprisbiljetter i ekonomiklass. Exakt vad premium economy innebär varierar mellan olika flygbolag, i vissa fall innebär det några centimeter extra benutrymme medan andra erbjuder bättre service, mat och dryck.

Premiumpassagerare

En passagerare som reser i en högre kabinklass än ekonomiklass. I begreppet inräknas ofta passagerare som innehar en hög statusnivå i bonusprogrammet, oavsett i vilken kabinklass passageraren reser.

Premium seating

Några flygbolag erbjuder premium seating ombord på sina flygplan, det kan vara stolar längst fram i kabinen med extra benutrymme eller stolar vid nödutgång. Stolarna erbjuds antingen till passagerare mot en extra avgift eller gratis till passagerare med guldkort eller passagerare som reser på en fullprisbiljett.

Prioritetstagg

En färggrann tagg som fästes med den ordinarie bagagetaggen och indikerar till markpersonalen att väskan ska lastas av först på bagagebandet vid ankomst till slutdestinationen. Olika flygbolag har olika regler vilka passagerare som har rätt till en prioritetstagg men oftast ges taggen till passagerare som reser i Business class, First class eller passagerare med hög status (oavsett kabinklass).

Priority baggage

Bagage som fått en prioritetstagg och därmed ska lastas av först på bagagebandet på ankomstflygplatsen. På större flygplan används ofta en separat bagagecontainer för prioritetsbagage vilket gör det enklare för markpersonalen att lasta av i rätt ordning.

Priority boarding

Separat ombordstigning som erbjuds till passagerare i Business class, First class eller med status (exempelvis guldkort). Ofta omfattar priority boarding även passagerare med små barn. Priority boarding kan antingen erbjudas genom att ett separat utrop görs i gaten eller genom att man har en separat kö och disk vid gaten. 

Priority check-in

Incheckning som är dedikerat till passagerare som reser i Business class eller First class, alternativt har silver, guld eller platinumkort med flygbolaget. Olika flygbolag kan ha olika regler kring vilka passagerare som har rätt att använda priority check-in.

Priority seating

Stolar i kabinen som är reserverade för passagerare med hög nivå i flygbolagets bonusprogram eller passagerare som reser med en fullprisbiljett. Alla flygbolag erbjuder inte priority seating.

Purser

Den steward eller flygvärdinna som har det högsta ansvaret i kabinen. Kan även kallas ”Cabin Manager” eller ”Chief Flight Attendant”.

Recognition

Innebär att en passagerare med hög status i flygbolagets bonusprogram på något sätt uppmärksammas på flygplatsen eller under flygningen. Recognition syftar på saker som kan härledas till statusnivån och görs utöver de officiella serviceförmånerna, som att passageraren blir tilltalad med namn, får något extra eller erbjuds extra flexibilitet.

Retro registration

Den aktivitet som görs efter utförd resa med att registrera bonuskortet i en bokning när poängen för utförd flygning inte registrerats korrekt.

Revenue

En vanlig bokad flygbiljett (reguljär-biljett). Hos SAS benämns Revenue-biljett som att det går att boka resan antingen för poäng eller pengar. Men hos andra bolag är det förekommande att Revenue biljett också betyder att den köpts för pengar och inte poäng. Dessa biljetter är inte awards, det är vanliga biljetter med vanliga biljettregler men de har betalas med poäng. Man ska inte blanda ihop dessa med award biljetter. Revenue biljetter har inget fast poängpris och kan kosta 8 ggr så mycket som en award. På dessa biljetter tjänar du poäng när du flyger.

SA

South African Airways

Schengen

Syftar på de länder som ingår i det europeiska Schengen-samarbetet. Att resa mellan två Schengen länder jämställs med en inrikesresa och passagerare behöver inte passera gränskontroll. De flesta europeiska länder ingår idag i Schengen.

Segment

se beskrivning på Leg.

Slot

Ett klockslag som tilldelas ett flygplan för start eller landning. Slot-tiden tilldelas flygplanet av trafikledningen och används för att sprida ut trafiken. Många flygplatser har även en begränsning på antal slot-tider per dag eller per timme för att flygplatsen ska kunna drivas på ett säkert sätt.

Speed gate

En automatisk gate på flygplatsen där passageraren vid ombordstigningen själv scannar sitt boardingkort eller drar sitt bonuskort/kreditkort i en läsare. Efter att bokningen hittats och bekräftats öppnas en grind och passageraren kan gå ombord.

Statusnivå

De flesta bonusprogram har flera nivåer som exempelvis silver, guld och platinum. För att uppnå en viss nivå krävs en motprestation som antal flygningar/hotellnätter eller intjänade/statusgrundande poäng under en begränsad tid. I gengäld ger varje nivå en rad förmåner. En passagerare som innehar en högre nivå än basnivån i flygbolagets, hotellets eller reseföretagets bonusprogram räknas som statusmedlem

Statuspoäng

Poäng som intjänas i ett bonusprogram som är statusgrundande, dvs de räknas för att kunna uppnå en högre medlemsnivå i bonusprogrammet. De flesta bonusprogram har även partners där köpen hos partnern ger poäng i bonusprogram men där poängen inte räknas för högre status utan endast kan användas i utbyte mot gratisresor/gratisnätter eller liknande.

Stopover

Ett stopp på väg till eller från destinationen som varar minst 24 timmar. Olika flygbiljetter har olika regler för stopovers, om de är tillåtna och i så fall i vilka städer. Ett stopp kortare än 24 timmar kallas ”transfer”.

Through check-in

Innebär att passageraren och bagaget checkas in hela vägen till slutdestinationen när resan inkluderar flygplansbyten.

Transfer

I flygsammanhang brukar transfer betyda byte av flygplan på en flygplats på väg till eller från destinationen. En transfer kan vara upp till 23 timmar och 59 minuter.

Transfer security

Den säkerhetskontroll man passerar i samband med ett flygplansbyte på en flygplats. Olika länder har olika krav på när det är nödvändigt att en passagerare passerar säkerhetskontroll vid flygplansbyte.

Transithall

Den del av flygplatsen som bara incheckade passagerare har tillgång till och som kräver passage av säkerhetskontroll.

UM

är en förkortning för Unaccompanied Minor. Ett ensamåkande barn som får assistans av flygbolagspersonalen före, under och efter flygresan. På större flygplatser kan det finnas en separat barnavdelning där UMs kan vänta på sina flyg.

Uppgradering

Innebär att en passagerare flyttas upp till en högre kabinklass än den som biljetten avser. Många flygbolag erbjuder möjligheten att uppgradera i utbyte mot bonuspoäng och vissa erbjuder möjligheten att i mån av plats uppgradera på flygplatsen mot en fast avgift. Gratis uppgraderingar är mycket ovanliga och görs generellt endast om en kabinklass blivit överbokad och ges således i första hand till flygbolagets mest lojala passagerare.

VDB

Förkortning för Voluntary Denied Boarding. Det innebär att en passagerare frivilligt väljer att avstå från att flyga, exempelvis om ett flyg är överbokat och alla bokade passagerare inte kan komma med. Passageraren ska då få ersättning för detta vilket oftast ges i form av VDB vouchers, liknande presentcheckar som kan användas som delbetalning vid en framtida resa.

Överbokning

Alla flygbolag överbokar sina flygningar, dvs man bokar in fler passagerare än det finns sittplatser på flygplanet. Även hotell gör detta. Anledningen till att man överbokar är att det alltid finns en viss procent passagerare som inte dyker upp alternativt avbokar/ombokar i sista sekunden. Genom att överboka ges fler passagerare möjlighet att komma med och man slipper tomma stolar. För det mesta fungerar överbokningen bra genom att man jobbar med trender och tittar på tidigare statistik men i vissa fall dyker fler passagerare upp än det finns platser och då tvingas man lösa det, oftast genom VDB.

Guldmedlemskap

eurobonuspoang.se

Bli medlem

✅ Inga reklamannonser
✅ Tillgång till alla låsta artiklar
✅ Betalas med en engångskostnad på 69 sek & gäller obegränsad tid. 

Skriv en kommentar

Välkommen till eurobonuspoang.se

Samla poäng till gratis flygresor världen över. Läs de senaste poängnyheterna hos oss.

Awardfares – hitta tillgängliga bonusbiljetter i Business class

Veckans tips – EuroBonus MEDLEMSERBJUDANDEN

Instagram & Facebook

Följ oss

Gå gärna med i vår Facebook-grupp “happytravels SkyTeam” där du kan dela med dig av resetips och få svar på allt som har med SAS EuroBonus, Star Alliance & SkyTeam att göra.

Prenumerera på gratis Nyhetsbrev

Vill du få ett mejl så fort ett nytt inlägg är uppe? Välj om du vill få notis dagligen eller veckovis. Signa upp dig längst ned på sidan med din e-post, du kan välja vilka kategorier du vill prenumerera på. Du kan enkelt ändra dina leveranspreferenser i din prenumerations adminpanel efter att du registrerat dig.

✅ Inga reklamannonser på hemsidan
✅ Tillgång till alla låsta artiklar 
✅ Betalas med en engångskostnad & gäller obegränsad tid.